Top

Menu Zaloguj się (dla użytkowników forum)Horror Online poleca

INK (2009)

Spośród dość pokaźnej liczby znanych ludzkości mitów i konceptów filozoficznych jednym z najbardziej prominentnych i powszechnych wydaje się bez wątpienia mit o walce Dobra ze Złem. Nie sądzę, aby istniała na Ziemi kultura, która nie trawestowała tego dychotomicznego pojedynku, dostosowując go własnych realiów i ozdabiając symboliką właściwą dla danego kręgu kulturowego. Jeśli pozostawimy poszczególne kultury samymi sobie i spojrzymy na zagadnienie w całej jego rozciągłości, jakby z lotu ptaka, zobaczymy, że pojedynek Dobra ze Złem to w istocie fundament tożsamości kulturowo-duchowej każdej społeczności/ludu. Nazewnictwo i aparat pojęciowy mogą się wprawdzie mocno różnić, ale walka światła z ciemnością to niezbywalna część składowa samego człowieczeństwa, którego istota zasadza się na podążaniu ku oświeceniu i doskonałości, unikania pokus i podszeptów Złego, umiejętności rozróżniania tego, co właściwe, od tego, co niewłaściwe. Systemy religijno-filozoficzne ugruntowały to przekonanie, nieustannie wpajając nam konieczność walki o ocalenie duszy i wykuwanie swojego charakteru w oparciu o słuszne wybory i niekończącą się walkę z ciemnością. Nie wiem czy jest gdzieś na świecie jakaś dająca się uchwycić statystycznie liczba ludzi, którzy są w stanie wznieść się ponad tę dychotomię i nie dzielić świata widzialnego i niewidzialnego na pół: światło-ciemność, dobro-zło, biel-czerń itp. Ja w każdym razie chciałbym to umieć, ale nadal mi się to nie udaje.

więcej...

Horror Online 2003-2015 wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie fragmentów lub całości opracowań, wykorzystywanie ich w publikacjach bez zgody twórców strony ZABRONIONE!!!

- - - -